Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

"Ko hoće, nađe način, ko neće nađe opravdanje!"

Škole postaju važan faktor regionalnog privrednog razvoja, zato im je neophodna podrška preduzeća, udruženja, privredne komore. Savremena škola mora da prati potrebe privrede i društvenog života u regionu, zato naša škola prilagođava obrazovne profile lokalnim i regionalnim potrebama. Učenici dobijaju obrazovanje koje će im omogućiti atraktivan profesionalni razvoj kvalifikacija potrebnih regionalnom tržištu rada. Regionalna privreda će dobiti stručne kadrove koji će profesionalno obavljati stručne i praktične poslove. Svesni smo da stručna škola mora da bude otvorena, dinamična, fleksibilna, da uči i razvija se kako bi odgovorila izazovima budućnosti. Naša škola je među prvima u zemlji pristupila reformi i postigla rezultate koji pokazuju da smo na pravom putu. Ova prezentacija ima za cilj da informiše učenike, njihove roditelje ali i privredna društva i preduzeća i sve zainteresovane za lokalni privredni razvoj.


субота, 19. децембар 2009.

Finansijski administrator

NASTAVNI PLAN vidi ovde  http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Nastavni%20planovi%20strucnih%20predmeta%20za%20pet%20oglednih%20profila%20prevedenih%20u%20sistem%20%20pdf/FA-Nastavni%20plan.pdf


Obrazovni profil: Finansijski administrator
Područje rada:         Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.
Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.
Praktična nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta i iznosi 20%.U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.
Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.
U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Finansijski administratori će znati i umeti da:
poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
obavljaju različite administrativne poslove;
poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
obračunavaju i knjiže amortizaciju;
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
arhiviraju dokumenta.
sastavlja i štampa izveštaje o troškovima poslovanja;
prosleđuje dokumenta u finansijsko knjigovodstvo na knjiženje;

Finansijski administrator osposoblјava učenike, pre svega, za samostalno obavlјanje računovodstvenih poslova i vođenje poslovnih knjiga. Učenici koji steknu ovo zanimanje a žele da nastave školovanje mogu da se upišu na strukovne i akademske studije: društvene (ekonomski, prevni, filološki...), prirodno-matematičke (matematika, geografija...), tehničke (FON, saobraćajni, mašinski...), fakultete umetnosti...

POGLEDAJ I PREUZMI

Нема коментара: