Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

"Ko hoće, nađe način, ko neće nađe opravdanje!"

Škole postaju važan faktor regionalnog privrednog razvoja, zato im je neophodna podrška preduzeća, udruženja, privredne komore. Savremena škola mora da prati potrebe privrede i društvenog života u regionu, zato naša škola prilagođava obrazovne profile lokalnim i regionalnim potrebama. Učenici dobijaju obrazovanje koje će im omogućiti atraktivan profesionalni razvoj kvalifikacija potrebnih regionalnom tržištu rada. Regionalna privreda će dobiti stručne kadrove koji će profesionalno obavljati stručne i praktične poslove. Svesni smo da stručna škola mora da bude otvorena, dinamična, fleksibilna, da uči i razvija se kako bi odgovorila izazovima budućnosti. Naša škola je među prvima u zemlji pristupila reformi i postigla rezultate koji pokazuju da smo na pravom putu. Ova prezentacija ima za cilj da informiše učenike, njihove roditelje ali i privredna društva i preduzeća i sve zainteresovane za lokalni privredni razvoj.


понедељак, 14. децембар 2009.

Pravni tehničar


   U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje.   Pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti pravo i administracija.
***Poseduju znanje iz  korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.
 Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom i drugim fakultetima.
 Stručne kvalifikacije:
 *poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;
 *osposobljeni za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
*obavljaju  administrativne poslove;
*komuniciraju sa strankama;
*komuniciraju sa bankama;
*rade na poslovima iz područja radnih odnosa;
*izrađuju razne evidencije i statističke podatke;
*pišu rešenja i odluke;
*rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa;
*poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
*obrađuju poštu i rade na računaru;
*sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
*spremni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
*znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu;
*sposobni su  za samostalan rad i rad u grupi;
*spremni  na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
*u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.
 Administrativni i sekretarski poslovi (slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, računa, predračuna, situacija, ugovora, kopiranje, vođenje evidencija povreda na radu, rad na centrali, faksu i dr.) Nastavni plan za obrazovni profil  PRAVNI TEHNIČAR CELI  EKRANMaja Nikolić IV6 za Dan škole govori besedu koju je napisala i na takmičenju u Zemunu besedila Nadica Živić IV5. Mentor i na ovom takmičenju je bila Jelena Đurić, profesor pravne grupe predmeta i retorike i besedništva. SIMULACIJA SUDSKOG PROCESA
 Ekipno drugo mesto i najbolji sudski veštak na V republičkom takmičenju 2012. - vidi  više ovdeDokumentarni film: Pre nego što baciš kamen na drugog, reci šta si uradio


"I učim da se vrlina ne rađa iz blaga,  nego iz
vrline da se rađa blago i sva ostala dobra ljudima i u domaćem i u javnom životu."

VIŠE informacija o obrazovnom profilu potražite  ovde


Нема коментара: