Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

"Ko hoće, nađe način, ko neće nađe opravdanje!"

Škole postaju važan faktor regionalnog privrednog razvoja, zato im je neophodna podrška preduzeća, udruženja, privredne komore. Savremena škola mora da prati potrebe privrede i društvenog života u regionu, zato naša škola prilagođava obrazovne profile lokalnim i regionalnim potrebama. Učenici dobijaju obrazovanje koje će im omogućiti atraktivan profesionalni razvoj kvalifikacija potrebnih regionalnom tržištu rada. Regionalna privreda će dobiti stručne kadrove koji će profesionalno obavljati stručne i praktične poslove. Svesni smo da stručna škola mora da bude otvorena, dinamična, fleksibilna, da uči i razvija se kako bi odgovorila izazovima budućnosti. Naša škola je među prvima u zemlji pristupila reformi i postigla rezultate koji pokazuju da smo na pravom putu. Ova prezentacija ima za cilj da informiše učenike, njihove roditelje ali i privredna društva i preduzeća i sve zainteresovane za lokalni privredni razvoj.


понедељак, 14. децембар 2009.

Tehničar zaštite od požara


http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Ekonomija/Tehn%20zastite.pdf

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Ekonomija/Oblast%20prava%20i%20administracije.pdf

VATROGASCI se obučavaju:

1. da spreče izbijanje požara (PREVENTIVA)
proučavanjem hemijskih i fizičkih osobina gorivih materija,
proučavanjem požarne opterećenosti objekata,
izučavanjem i insistiranjem na poštovanju propisa i zakona o zaštiti od požara i

2. da ugase nastali požar i spreče širenje (REPRESIVA)
proučavanjem teorije gorenja,
proučavanjem osobina građevinskih materijala,
upoznavanjem sa spravama i opremom za gašenje požara,
uvežbavanjem taktike gašenja požara i

i PROVERAVAJU U PRAKSI NAUČENO
učešćem na takmičenjima vatrogasnih ekipa
Vatrogasna takmičenja kroz pripreme i održavanje predstavljaju najadekvatniji način uvežbavanja i stručnog usavršavanja pripadnika svih vatrogasnih jedinica.
Motivisani sportskim i takmičarskim duhom vatrogasci se uvežbavaju i pripremaju za postizanje što boljih takmičarskih rezultata i
plasman na viši nivo takmičenja čime podižu moral i opšte psihofizičko stanje neophodno za izvršavanje svakodnevnih zadataka.

Discipline u kojima se takmiče vatrogasci veoma su složene i zahtevaju disciplinovano i požrtvovano učešće svakog člana ekipe podjednako,
i ujedno pokazuju stručnost i uvežbanost u rukovanju vatrogasnom opremom, što predstavlja osnovni preduslov za svaku intervenciju.
Veliku ulogu u vatrogasnim takmičenjima igra i razvijanje međusobnog uvažavanja i poštovanja kako među članovima jedne ekipe, tako i među svim ostalim
takmičarima.

U stvaranju jedne uspešne takmičarske ekipe ne učestvuju samo izvođači vežbi, već i kompletan sastav jednog dobrovoljnog
vatrogasnog društva ili vatrogasno-spasilačke jedinice, tako da slobodno možemo reći da organizacija i sprovođenje vatrogasnih takmičenja podjednako motiviše i
takmičare i spremištare i administraciju.

Jedina smo škola koja školuje tehničare zaštite od požara u Srbiji, (momci i devojke)
u saradnji sa Vatrogasnim Savezom i Vatrogasnom brigadom supa Niš, organizuje se praksa i pripremaju se
takmičarske ekipe...
http://issuu.com/ppskolanis/docs/infografik_tehni__ar_zop-a_ppskolan/1

Pokazna vežba TZOP-a ISPRED ŠKOLE - muškarci 
.https://www.facebook.com/ppskolanis/videos/1155164871212055/


Prvi u Nišu još 1985. (druga generacija polaznika!)
Prvi u Republici Sbiji 2008. (Bajina Bašta) Festival vatrogastva 2008.
Treći u Evropi 2009. (Ostrava, Češka) CTIF2009.OstravaCTIF 2009. Ostrava

Ako izgleda  da"to može svako jer je baš lako" 
pogledajte motivacioni video pa ćete videti koliko je truda potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati!

Imamo čime da se pohvalimo!
Prvaci Srbije - Bajina Bašta 2008.

PREZENTACIJA
vidi: 

preuzmi:

Pokazna vežba u Temerinu

Pokazna vežba TZOP-a  ISPRED ŠKOLE - devojke


1 коментар:

ivana.stankovic97 је рекао...

sa koliko bodova se mogu upisati u ovu skolu..?.